Documentatie

1. Benodigde documenten

 • Op de persoon
  a. Paspoort of identiteitskaart
  b. Rijbewijs
  c. Verklaring van dienstbetrekking
 • Op het voertuig
  a. Kentekenbewijs voor trekkend en getrokken voertuig
  b. W.A.-verzekering verplicht. De groene kaart wordt erkend
  c. APK rapport
 • Op de lading (in geval van ‘vrije’ goederen)
  CMR-vrachtbrief, geheel ingevuld volgens de bepalingen van de CMR
  Voor nadere informatie omtrent de in- en uitvoer van goederen, zie achterin het boek onder Douaneregelingen.

2. Transportvergunningen
De hieronder genoemde vergunningen dienen bij de NIWO te worden aangevraagd.

 • Algemeen
  Gewaarmerkte kopie communautaire vergunning (Eurovergunning).
 • Bilateraal en transitovervoer
  Vrij.
 • Derdelandenvervoer
  a. Vrij met EU-lidstaten, Noorwegen en Zwitserland
  b. Zonder vergunning toegestaan vanuit een niet-EU-lidstaat naar Griekenland. Voor derdelandenvervoer vanuit Griekenland naar een niet-EU-lidstaat is een speciale vergunning nodig.
  Deze vergunning dient bij het Griekse ministerie van Transport te worden aangevraagd. Het andere land moet ook derdelandenvervoer toestaan
  c. Vervoer onder dekking van een CEMT-vergunning is toegestaan. Voor CEMT-verhuisvervoer bestaan speciale vergunningen
 • Cabotage
  Cabotage is toegestaan onder dekking van de Euro-vergunning. Voorschriften voor cabotagevervoer, zie Cabotage.