Maten en gewichten

Toegestane maximummaten en -gewichten

Het internationale vervoer houdt zich aan de maximummaten en -gewichten die zijn vastgelegd in richtlijn 96/53/EG (zie hoofdstuk Regelingen achter in dit boek). Onderstaande maten en gewichten gelden voor voertuigen ingeschreven in Griekenland, deze zijn van toepassing in het nationaal vervoer.
De maximumgewichten gelden bij cabotage.
Maten en gewichten
a. Hoogte ……………………………………………………………………………………… 4,10 m
b. Breedte …………………………………………………………………………………….. 2,55 m
• koelvoertuigen (minimale wanddikte 45 mm) ……………………………… 2,60 m
c. Enkele as …………………………………………………………………………………………….. 10,00 ton
• aangedreven as ……………………………………………………………………………………. 11,50 ton
d. Tandem-as vrachtauto/motorvoertuig asafstand tot 1 m …………………….. 11,50 ton
• asafstand 1 tot 1,3 m …………………………………………………………………………….. 16,00 ton
• asafstand 1,3 tot 1,8 m ………………………………………………………………………….. 18,00 ton
• asafstand 1,8 m of meer ……………………………………………………………………….. 19,00 ton
Tandemas aanhanger/oplegger asafstand tot 1 m …………………………………… 11,00 ton
• asafstand 1 tot 1,3 m …………………………………………………………………………….. 16,00 ton
• asafstand 1,3 tot 1,8 m ………………………………………………………………………….. 18,00 ton
• asafstand 1,8 m of meer ………………………………………………………………………… 20,00 ton
e. Tridem-as asafstand tot 1,3 m ………………………………………………………………. 21,00 ton
• asafstand tussen 1,3 en 1,4 m ……………………………………………………………….. 24,00 ton
f. Vrachtauto of aanhangwagen
• met 2 assen …………………………………………………………………………… 12,00 m ……………. 18,00 ton
• met 3 assen …………………………………………………………………………… 12,00 m ……………. 25,00 ton
• met dubbellucht en luchtvering ……………………………………………… 12,00 m ……………. 26,00 ton
g. Vrachtauto met 4 assen ………………………………………………………… 12,00 m ……………. 32,00 ton
h. Vrachtauto-aanhangwagencombinatie
• met 4 assen …………………………………………………………………………. 18,75 m1) ……………. 36,00 ton
• met 5 of 6 assen …………………………………………………………………… 18,75 m1) ……………. 40,00 ton
i. Trekker-opleggercombinatie met 3 assen …………………………….. 16,50 m2) ……………. 32,00 ton
• met 4 assen
• met een asafstand tussen 1,3 en 1,8 m ……………………………….. 16,50 m2) ……………. 36,00 ton
• met een asafstand van meer dan 1,8 m ………………………………. 16,50 m2) ……………. 38,00 ton
• met 5 of 6 assen …………………………………………………………………. 16,50 m2) ……………. 40,00 ton
• van 40’ ISOcontainer in het gecombineerd vervoer ……………… 16,50 m2) ……………. 44,00 ton

De asdruk van de aangedreven as(sen) van vrachtauto’s en vrachtauto-aanhang wagen combinaties in internationaal verkeer mag niet meer bedragen dan 25 procent van het toe gestane totaalgewicht volgens kenteken- en registratiebewijs. De afstand tussen de achteras van de motorwagen en de eerste as van de aanhangwagen moet tenminste 3 m zijn.

1) De maximum toegestane lengte bedraagt 18,75 m, onder voorwaarde dat
• de parallel met de lengteas van de maximale afstand tussen het voorste punt van de  laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt van de aanhangwagen van de combinatie, verminderd met de afstand tussen de achterkant van de motor wagen en de voorkant van de aanhangwagen niet meer bedraagt dan 15,65 m
• de parallel met de lengteas van de maximale afstand tussen het voorste punt van de laadruimte achter de stuurcabine en het achterste punt van de aanhangwagen van de combinatie niet meer bedraagt dan 16,40 m

2) De maximum toegestane lengte bedraagt 16,50 m, onder voorwaarde dat van de oplegger:
• de afstand tussen de pen van de opleggerkoppeling en de achterkant van de oplegger maximaal 12 m is
• de horizontaal gemeten afstand tussen het middelpunt van de koppelpen en een willekeurig punt aan de voorzijde van de oplegger niet meer bedraagt dan 2,04 m

Bij het overschrijden van de maximale maten en gewichten bij ondeelbare lading kan een ontheffing worden aangevraagd. Zie Exceptioneel transport.

Maximale uitsteek aan voor- en achterzijde
Aan de achterkant is een uitsteek van 3,0 meter toegestaan, voor het vervoer van ondeelbare lading. Uitstekende lading mag niet zodanig doorbuigen dat hierbij de grond kan worden geraakt. Uitstekende lading aan de voorzijde is niet toegestaan.

Vervoer van boomstammen
Een voertuig met 5 assen mag een maximum totaalgewicht hebben van 48 ton, met 6 of meer assen is een maximum totaalgewicht van 57 ton toegestaan voor het vervoer van boomstammen. Een ontheffing voor het doen van een buitenprofiel transport is vereist wanneer deze gewichten overschreden worden. Als het voertuig geen snelheid haalt van tenminste 50 km/uur, mag het niet op de autoroute rijden. Voor rijverboden voor dit type transport zie exceptioneel transport.